Meepraten over stationsgebied

Beste actieve wijkbestuurder of bewoner, Graag aandacht in de communicatie met uw wijkbewoners voor de volgende activiteit op 25 april a.s.: Burgerpanel Leiden Centraal Park. Het is tevens een uitnodiging aan u om daarbij aanwezig te zijn. Veel Leidenaren maken zich druk over de plannen rond station Leiden Centraal: veel hoogbouw, geen groen, on-Leids. Slechtere OV-routes door verhuizing busstation en veel gemeenschapsgeld voor nieuwe kantoren, terwijl er fikse leegstand (nu 25.000 m2 rond...
More

Verkamering

Van de gemeente: Nadat de gemeenteraad zich in 2016 had uitgesproken over de aanpak van overlast als gevolg van verkamering, heeft het college dit uitgewerkt in bouwtechnische beleidsregels voor verkamering. Het college heeft de conceptversie van dit beleid op 28 maart jl. vastgesteld. Het concept beleid is bijgevoegd en ook te vinden op de gemeentelijke website https://www.leiden.nl/gemeente via het kopje ‘bestuur’ of direct via: https://leiden.notubiz.nl/besluitenlijst/410886/Besluitenlijst...
More

Update bestemmingsplan ‘Stationsbuurt’

Van de gemeente: "Ik mail om u te informeren over het ontwerp bestemmingsplan ‘Stationsbuurt’. Er bestaat een wettelijke verplichting om een bestemmingsplan te actualiseren. Vanuit deze wettelijke verplichting wordt op dit moment het bestemmingsplan ‘Stationsbuurt’ geactualiseerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft een ontwerpbestemmingsplan ‘Stationsbuurt’ vastgesteld en voor zienswijzen vrijgegeven. Dit bestemmingsplan is een conserverend bestemmingsplan voor het gebied gel...
More