Verslag bijeenkomst Leidse Warmtevisie

Op dinsdagavond 26 september kwamen in de Nieuwe Energie een groot aantal wijk- en buurtverenigingen uit Leiden bij elkaar, om zich te laten informeren én in gesprek te gaan over de onlangs vastgestelde Leidse Warmtevisie. Bijgaand treft u ter informatie een kort verslag aan. Verslag bijeenkomst warmtevisie Met vriendelijke groet, Bely Voskamp-Korbee Senior beleidsmedewerker wijkgericht werken Team Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling
More

Asfaltering fietspaden Rijnsburgerweg

Bericht van de gemeente: Van maandag 7 augustus t/m vrijdag 18 augustus worden de fietspaden aan weerszijden van de Rijnsburgerweg tussen de Houtlaan en de Warmonderweg opnieuw geasfalteerd. Vorige week hebben bewoners van de Vogelwijk en Raadsherenbuurt hierover huis-aan-huis een brief ontvangen. Aanvullend berichten we bij de start, halverwege en op de laatste vrijdag van de werkzaamheden via FaceBook en twitter van de gemeente Leiden. De bewonersbrief vindt u via deze link: https://g...
More