Geschiedenis van de buurt

Het gebied dat nu de Raadsherenbuurt wordt genoemd, ontstond ver voor onze jaartelling begon, als een soort waddengebied met strandwallen en strandvlakten. Op die strandvlakten ontstond een drassig veenweidengebied met riviertjes als de nu nog bestaande Leede en de Mare. De eerste kan men nu nog terugvinden in Warmond, de laatste loopt vanaf de noordzijde van de Leidse Hout naar de Burcht in Leiden. Over de strandwallen werden wel wegen aangelegd, erlangs kwamen buitenplaatsen (als Oud Poelg...
More

Johan de Witt (1625-1672)

Beducht voor machtige Oranjes Johan de Witt werd in 1625 in Dordrecht geboren als tweede zoon uit een oud regentengeslacht. De familie De Witt vormde een hecht gezin. De beide zonen, Cornelis en Johan, werden in 1641 naar Leiden gestuurd om rechten te studeren. Behalve in rechten was de jonge Johan ook zeer geïnteresseerd in wiskunde. Na drie jaar studie gingen de beide jonge heren met hun vader Jacob mee op een diplomatieke reis naar Denemarken en Zweden. Hierna maakten ze nog een twee jaar...
More

Caspar Fagel (1634-1688)

Dapper werktuig van Willem III Caspar of Gaspar Fagel werd geboren in 1634 te Den Haag. Op 15-jarige leeftijd, toen hij al rechten studeerde aan de Utrechtse Hogeschool, verloor hij zijn vader. In 1653 promoveerde hij en werd advocaat. In die hoedanigheid werd hij opgemerkt door Johan de Witt, die menigmaal gebruik van zijn diensten maakte bij het opstellen van resoluties, officiële brieven en diplomatieke stukken. Op De Witts aanwijzing werd Caspar in 1663 pensionaris van Haarlem. Interes...
More