Nieuwsbrief verplaatsing busstation

Meer lezen over de verplaatsing van het busstation? Lees hier de nieuwsbrief van de gemeente. U kunt zich via deze nieuwsbrief ook aanmelden om de nieuwsbrief rechtstreeks te ontvangen. http://gemeenteleiden.a1.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?encId=q9N6TfA7gbB2nB7&actId=204419&command=openhtml
More

Verkamering

Van de gemeente: Nadat de gemeenteraad zich in 2016 had uitgesproken over de aanpak van overlast als gevolg van verkamering, heeft het college dit uitgewerkt in bouwtechnische beleidsregels voor verkamering. Het college heeft de conceptversie van dit beleid op 28 maart jl. vastgesteld. Het concept beleid is bijgevoegd en ook te vinden op de gemeentelijke website https://www.leiden.nl/gemeente via het kopje ‘bestuur’ of direct via: https://leiden.notubiz.nl/besluitenlijst/410886/Besluitenlijst...
More