Verkamering

Van de gemeente: Nadat de gemeenteraad zich in 2016 had uitgesproken over de aanpak van overlast als gevolg van verkamering, heeft het college dit uitgewerkt in bouwtechnische beleidsregels voor verkamering. Het college heeft de conceptversie van dit beleid op 28 maart jl. vastgesteld. Het concept beleid is bijgevoegd en ook te vinden op de gemeentelijke website https://www.leiden.nl/gemeente via het kopje ‘bestuur’ of direct via: https://leiden.notubiz.nl/besluitenlijst/410886/Besluitenlijst...
More

Update bestemmingsplan ‘Stationsbuurt’

Van de gemeente: "Ik mail om u te informeren over het ontwerp bestemmingsplan ‘Stationsbuurt’. Er bestaat een wettelijke verplichting om een bestemmingsplan te actualiseren. Vanuit deze wettelijke verplichting wordt op dit moment het bestemmingsplan ‘Stationsbuurt’ geactualiseerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft een ontwerpbestemmingsplan ‘Stationsbuurt’ vastgesteld en voor zienswijzen vrijgegeven. Dit bestemmingsplan is een conserverend bestemmingsplan voor het gebied gel...
More

Nieuwsbrief Nieuweroord februari 2017

Nieuwsbrief NIEUWEROORD Nieuwsbrief februari 2017 Via deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen van de locatie Nieuweroord. In juli 2016 is ABC Concepts door de gemeente Leiden als ontwikkelaar geselecteerd voor de herontwikkeling van Nieuweroord. Zij hebben hun plan uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp en dat op donderdag 26 januari aan een grote groep geïnteresseerden gepresenteerd. Om het plan van ABC Concepts te kunnen uitvoeren, moet het bestemmingsplan Ni...
More